Välkommen till Ekumeniska centrets hemsida!

2021 lanserade Ekumeniska Centret en ny hemsida. Vi har nu möjlighet att erbjuda tjänster till främst ideella organisationer som har kontakt med någon av centrets medlemmar. Du kan hyra en flexarbetsplats till förmånligt pris, och även boka möten och konferenser.

Vi har en mycket noggrann hantering på grund av coronapandemin, och vi har lyckats hålla centret tillgängligt för medarbetarna under den här perioden. Det innebär att vi har strikta regler både för medarbetare och gäster. Gäster får detaljerad information innan möte, och ledsagas vid ankomst till aktuellt mötesrum. I hanteringen ingår extra städning och tillgängliga hygienartiklar. Gäster får även hjälp när de ska lämna lokalerna. Generellt uppmuntrar vi digitala möten.